Způsob spolupráce

Náš způsob spolupráce je předem daný. Je postavený na našem objednávkovém systému doprovázeném e-mailovými upozorněními. Systém obsahuje veškeré podrobnosti objednávky, vložené soubory a hlavně naši komunikaci s vámi.

Způsob splupráce

  1. Po projevení vašeho zájmu o naše služby, ať už objednáním přes náš objednávkový systém či banálním zasláním zadání e-mailem, vaši objednávku zadáme do našeho systému. Pokud nejste naším stávajícím klientem, tak vám vytvoříme přístupy. V objednávkovém systému jsou vedeny veškeré informace o objednávce (detail objednávky, všechny dodané soubory i komunikace).
  2. Nacenění podkladů, domluvení termínů a případné doplnění zadání.
  3. Předání podkladů SuperKodérům.
  4. Vystavení hotové práce na náš server a upozornění do klientské sekce.
  5. E-mailové upozornění na dokončenou práci. Pokud se během 7 dní nevyjádříte bude vystavena faktura.
  6. Vaše vyjádření. Věříme, že vše bude v pořádku, ale stane se, že se vyskytnou nějaké bugy. Ty vám samozřejmě opravíme a opět vystavíme k otestování. V opačném případě přecházíme k dalšímu kroku.
  7. Po úspěšném odsouhlasení šablon, nebo nevyjádření se k šablonám do 7 dní vystavíme fakturu na předem domluvenou částku.
  8. E-mailové doručení faktury se splatností 14 dní. Na výslovné přání lze faktury zasílat poštou.
  9. Uhrazení faktury