Způsob spolupráce

Náš způsob spolupráce je předem daný. Je postavený na našem objednávkovém systému doprovázeném e-mailovými upozorněními. Systém obsahuje veškeré podrobnosti objednávky, vložené soubory a hlavně naši komunikaci s vámi.

Způsob splupráce

  1. Po projevení vašeho zájmu o naše služby, ať už objednáním přes náš objednávkový systém či banálním zasláním zadání e-mailem, vaši objednávku zadáme do našeho systému. Pokud nejste naším stávajícím klientem, tak vám vytvoříme přístupy. V objednávkovém systému jsou vedeny veškeré informace o objednávce (detail objednávky, všechny dodané soubory i komunikace).
  2. Nacenění podkladů, domluvení termínů a případné doplnění zadání.
  3. Předání podkladů SuperKodérům.
  4. Vystavení hotové práce na náš server a upozornění do klientské sekce.
  5. E-mailové upozornění na dokončenou práci. Pokud se během 7 dní nevyjádříte bude vystavena faktura.
  6. Vaše vyjádření. Věříme, že vše bude v pořádku, ale stane se, že se vyskytnou nějaké bugy. Ty vám samozřejmě opravíme a opět vystavíme k otestování. V opačném případě přecházíme k dalšímu kroku.
  7. Po úspěšném odsouhlasení šablon, nebo nevyjádření se k šablonám do 7 dní vystavíme fakturu na předem domluvenou částku.
  8. E-mailové doručení faktury se splatností 14 dní. Na výslovné přání lze faktury zasílat poštou.
  9. Uhrazení faktury

SuperKodéři se mění na SUPERKODERS. Už jsme spustili prozatímní jednoduchou stránku, která vám nové Superkodéry představí.

Přejít na nový web Zůstat na současném webu