TimeTracker

TimeTracker je webová aplikace pro správu pracovních výkazů. Aplikaci vyvýjí společnost MoroSystems, s.r.o., které jsme dodali naše výjimečné HTML šablony a JavaScripty.

Podrobné informace o projektu TimeTracker

Využité služby:
(x)HTML kódování šablon, Programování Javascriptů
Rok realizace:
2010
Počet dní na vytvoření šablony:
7
Klient:
MoroSystems, s.r.o.
Počet šablon:
12
Typ zakázky:
Aplikace
JavaScriptové pluginy:
FakeSelect, FakeInputs, DataPicker

Staňte se naší referencí

SuperKodéři se mění na SUPERKODERS. Už jsme spustili prozatímní jednoduchou stránku, která vám nové Superkodéry představí.

Přejít na nový web Zůstat na současném webu