TimeTracker

TimeTracker je webová aplikace pro správu pracovních výkazů. Aplikaci vyvýjí společnost MoroSystems, s.r.o., které jsme dodali naše výjimečné HTML šablony a JavaScripty.

Podrobné informace o projektu TimeTracker

Využité služby:
(x)HTML kódování šablon, Programování Javascriptů
Rok realizace:
2010
Počet dní na vytvoření šablony:
7
Klient:
MoroSystems, s.r.o.
Počet šablon:
12
Typ zakázky:
Aplikace
JavaScriptové pluginy:
FakeSelect, FakeInputs, DataPicker

Staňte se naší referencí

Evropský fond pro regionální rozvoj CzechStarter Společnost SuperKodéři s.r.o. byla podpořená agenturou CzechInvest v rámci projektu Podpora start-upů, klíčové aktivity CzechStarter, realizované z programu Marketing, prioritní osy č. 2 "Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků" v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

SuperKodéři se mění na SUPERKODERS. Už jsme spustili prozatímní jednoduchou stránku, která vám nové Superkodéry představí.

Přejít na nový web Zůstat na současném webu